mapa serwisu

Bank przez Internet

To łatwa i szybka obsługa rachunku w Twoim Banku Spółdzielczym w Płońsku za pośrednictwem Internetu.
Jeżeli chcesz kontrolować i dokonywać wszelkich operacji na swoim rachunku 24h/dobę z dowolnego miejsca w kraju i na świecie - ta oferta jest właśnie dla Ciebie.
Dostęp do rachunków Klienta BS Płońsk odbywa się za pośrednictwem CUI - Centrum Usług Internetowych.

Co to jest CUI
CUI jest to system przeznaczony dla użytkownika posiadającego czynne rachunki bieżące w BS Płońsk zainteresowanego w przeprowadzeniu operacji bankowych drogą telekomunikacyjną. Klient może korzystać ze swojego rachunku z każdego miejsca na świecie. Wystarczy komputer wyposażony w dowolną przeglądarkę WWW oraz z dostępem do Internetu. Logowanie do systemu elektronicznego banku następuje po podaniu identyfikatora, kodu PIN oraz ciągu cyfr odczytanych z tokena. Kod wygenerowany przez token traci ważność po 1 minucie lub po jednokrotnym użyciu (ponowne wykorzystanie kodu jest niemożliwe).

Zalety dla klientów:

 • szybszy dostęp do informacji finansowej. Dzięki rozwiązaniom e-commerce klienci uzyskują dostęp do pełnej informacji o samym banku oraz jego produktach i usługach,
 • ograniczenie czasochłonnych, bezpośrednich kontaktów z oddziałem prowadzącym rachunek wszelkie operacje na rachunku mogą być dokonywane o dowolnej porze dnia i nocy, bez względu na to czy oddział prowadzący rachunek jest w danej chwili otwarty. Znika także konieczność osobistej wizyty klienta w oddziale, co zazwyczaj wymaga poświęcenia czasu na dojazd do oddziału i odczekanie w kolejce w samym oddziale,
 • przyspieszenie transakcji płatniczych i przepływu strumieni pieniężnych dzięki elektronicznej obsłudze systemów płatności operacje wykonywane są szybciej tak na etapie przygotowania dokumentów elektronicznych przez klienta, jak i realizacji transakcji,
 • efektywniejsze gospodarowanie środkami na rachunku ponieważ dostęp do stanu konta jest natychmiastowy, a transakcje wykonywane są natychmiast, klient może efektywniej zarządzać swoimi zasobami finansowymi np. lokując je na lokatach krótkoterminowych.

Dla kogo
Z usługi mogą korzystać Klienci instytucjonalni, tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz klienci indywidualni.

Możliwości CUI

 • informacje o szczegółach rachunku,
 • aktualne informacje o bieżącym stanie rachunku,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • aktualne informacje o bankach krajowych,
 • operacje na rachunkach (wyszukiwanie operacji na wyciągach, awizowania wypłat gotówkowych z rachunku),
 • wykonywanie przelewów,
 • wykonywanie operacji dotyczących lokat.

Zalety i korzyści

 • zdalny dostęp do własnych rachunków i operacji,
 • bezpieczeństwo i poufność,
 • przyjazny sposób prezentacji danych,
 • elastyczność systemu - swoboda dostosowania systemu do wymagań Klientów Banku,
 • otwartość systemu - umożliwiająca współpracę systemu z dowolnym programem finansowo-księgowym,
 • minimalizacja czasu spędzonego w Banku.

Bezpieczeństwo
Dane przesyłane między CUI i systemem bankowym są szyfrowane. Integralną częścią CUI są systemy zapór sieciowych, gwarantujących zabezpieczenie przed atakiem na serwery wchodzące w skład rozwiązania oraz serwery uwierzytelniające, pozwalające na identyfikowanie użytkownika w oparciu o system wykorzystujący mechanizm haseł jednokrotnych (technologia firmy RSA Security). Autoryzacja klienta prowadzona jest przez połączenie hasła (tego co klient wie) i tokena* (urządzenie, które klient ma)/ karty mikroprocesorowej**.
*token to urządzenie kryptograficzne o wysokim stopniu bezpieczeństwa generujące co minutę tzw. "hasła jednokrotne".
*karta mikroprocesorowa - karta stykowa charakteryzująca się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa służąca do autoryzacji operacji.

Co trzeba zrobić by skorzystać z usługi
Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej jest możliwe po wypełnieniu wniosku oraz podpisaniu "Umowy korzystania z Systemu Bankowości Internetowej". Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej jest posiadanie rachunku. Osoba występująca o udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej, otrzymuje token lub karty mikroprocesorowe, identyfikator oraz ustala indywidualne hasło.